หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา


หน้าหลัก
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน
แนะนำสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่ร่วมสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน)
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
  (สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป)
บุคลากร
งานวิจัย

เว็บภาควิชาเดิม

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมชุมชน

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก


การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามของนักศึกษาชั้นปีที่ 6

เกี่ยวกับ DCOM 603
(กระบวนวิชาฝึกปฏิบัติงานทันตกรรมชุมชน 2)
Course Syllabus DCOM 603
ปฏิทินการศึกษา DCOM 603
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอื่นๆ

หลักสูตรสาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

หลักสูตร วุฒิบัตร (ทันตกรรมทั่วไป)

การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน
ระดับวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมทั่วไป

E-learning

บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา
ทันตกรรมครอบครัวและชุมชน

DPPR483 ทันตกรรมส่งเสริมและป้องกัน
• DPPR 483
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้
ชีวีมีสุขทันตกรรมพร้อมมูลช่วยได้

Doctor/Patient Relationship

005795

visitor since 
May 26th,2006

COMM_ข่าวสาร_ประชาสัมพันธ์ DCOM 603


บันทึกเมื่อวันที่ 09 กันยายน 2558 ชม 3320 ครั้ง  

 
 

เกริ่นกล่าว
 
       
       
       
วัตถุประสงค์ (DCOM 603)
 
1
 
2
 
3
สถานที่จัดประชุม
 
 
ระยะเวลา
 

   
จัดโดย
สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ติดต่อและส่งแบบตอบรับได้ที่  คุณศันสนีย์ เรืองสอน
โทรศัพท์ 0-53-944-468  โทรสาร 0-53-944-483 และ 0-53-222-844
มือถือ 084-040-7869
e-mail : panmagic2@hotmail.com
 
 
กำหนดการ


 

 
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
   
   
   
   
   

ชี้แจงเรื่องการมาประชุมโดยรถยนต์ส่วนตัว

download แบบตอบรับการประชุม 

กลับไปด้านบนของหน้ากลับไปด้านบนของหน้า


สาขาวิชาทันตกรรมชุมชน ภาควิชาทันตกรรมครอบครัวและชุมชน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โทรศัพท์ 0-53-944-468  โทรสาร 0-53-944-483 และ 0-53-222-844
ติดต่อ คุณศันสนีย์ เรืองสอน ผู้ประสานงานฯ 
โทร. 084 040 7869
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.