หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

หลักสูตร

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
• ปริญญาเอก
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน
บุคลากร
งานวิจัย

E-learning

บทเรียนออนไลน์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
• คลิกที่นี่

012634

visitor since 
May 26th,2006

แนะนำภาควิชา


บันทึกเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ชม 7667 ครั้ง  

                  

                                                                                                                                           

 ชื่อหน่วยงาน       ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์

 ที่ตั้ง                    คณะทันตแพทยศาสตร์       

                            ชั้น 3 อาคาร 7  

                            มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

                            ถนนสุเทพ   ตำบลสุเทพ  

                            อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

                            50200

                            โทรศัพท์ 0 5394 4438

 

 

                                                         

 

                

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

    

 

 

 

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.