ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  ประวัติ
  หน้าที่/ภารกิจ
  โครงสร้าง
  บุคลากร
  ติดต่อสอบถาม

 004363
visitor since
Jan 4th,2007

©Copyright 2006.
สำนักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
All rights reserved.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก  e-office  ระบบสารสนเทศ  e-mail  เว็บไซต์คณะ

   อบรมการใช้ยูนิตทำฟันและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
บันทึกเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2553  ชม 3696 ครั้ง  

หน่วยงาน                             โรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์
                                             และบริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กิจกรรม                                อบรมการใช้ยูนิตทำฟันและอุปกรณ์ทางทันตกรรม
ผู้เข้ารับการอบรม                 ช่างยูนิตทำฟัน  ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สังกัด
                                             คลินิกทันตกรรมบูรณะ และคลินิกทันตกรรมพิเศษ จำนวน 22 คน
วัน/เวลา                                วันอังคารที่  20  กรกฎาคม  2553  ตั้งแต่เวลา 12.00 – 15.00 น.
สถานที่                                 ณ ห้องประชุม ชั้น 24   โรงแรมดวงตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้รับผิดชอบ                         โรงพยาบาลทันตกรรม / บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด 

 

หน้าหลัก  e-office  ระบบสารสนเทศ  e-mail  เว็บไซต์คณะ