ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเลขานุการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมนูหลัก

  หน้าหลัก
  ประวัติ
  หน้าที่/ภารกิจ
  โครงสร้าง
  บุคลากร
  ติดต่อสอบถาม

 004362
visitor since
Jan 4th,2007

©Copyright 2006.
สำนักงานเลขานุการ
คณะทันตแพทยศาสตร์
All rights reserved.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าหลัก  e-office  ระบบสารสนเทศ  e-mail  เว็บไซต์คณะ

   สัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม เรื่อง “เส้นทางสู่โรงพยาบาลทันตกรรม อย่างมีคุณภาพ ระยะที่ 1
บันทึกเมื่อวันที่ 04 สิงหาคม 2553  ชม 3890 ครั้ง  

หน่วยงาน                         โรงพยาบาลทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรม                            สัมมนาบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม เรื่อง เส้นทางสู่โรงพยาบาลทันตกรรม
                                         อย่างมีคุณภาพ ระยะที่ 1” (Road map to Dental Hospital Accreditation Phase I)
ผู้เข้าร่วมสัมมนา                บุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 74 คน
วัน/เวลา                            วันที่ 23-26  กรกฎาคม 2553
สถานที่                             ณ ห้องแสงจันทร์ โรงแรม  พีเอ็มวายบิช รีสอร์ท หาดแสงจันทร์  จังหวัดระยอง
ผู้รับผิดชอบ                       โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

หน้าหลัก  e-office  ระบบสารสนเทศ  e-mail  เว็บไซต์คณะ