โครงการช่วยเลิกบุหรี่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หน้าหลัก              เกี่ยวกับเรา              แนวทางการช่วยเหลือผู้สูบบุหรี่             บุหรี่กับโรคในช่องปาก              เคล็ดลับการเลิกบุหรี่              ติดต่อเรา


โครงการช่วยเลิกบุหรี่
บุหรี่กับโรคในช่องปาก

การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุของการเกิดโรค และภาวะความผิดปกติในช่องปากหลายชนิด โรคดังกล่าว ได้แก่ มะเร็งของช่องปาก โดยเฉพาะมะเร็งของลิ้น และริมฝีปาก โรคปริทันต์ และการสูญเสียฟัน


มะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่พบได้มากเป็นลำดับที่ 4 ของชายไทย ซึ่งสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งช่องปากอย่างหนึ่ง ก็คือ การสูบบุหรี่ นอกจากนั้นแล้ว การสูญเสียฟันจากโรคปริทันต์ การมีรอยแผลชนิดต่างๆ ในช่องปาก การเกิดคราบหินปูน และคราบสี กลิ่นปาก ฯลฯ ล้วนเป็นผลจากการสูบบุหรี่ทั้งสิ้น
•โรคเหงือกอักเสบเนื้อตายแบบเฉียบพลัน (ANUG)
ผู้สูบบุหรี่จะมีโอกาสเป็นโรคเหงือกอักเสบเนื้อตายแบบเฉียบพลันมากกว่าปกติ ทั้งๆ ที่ดูแลช่องปากตามมาตรฐานปกติ และเมื่อเป็นแล้ว อาการของโรคก็จะรุนแรงกว่าเดิม

•มะเร็งช่องปาก
ควันบุหรี่เป็นสารก่อมะเร็งโดยตรง ผู้ที่สูบบุหรี่ แต่ไม่มีประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ จะมีโอกาสเป็นมะเร็งช่องปากมากขึ้น 2-4 ท่าน แต่ถ้ามีประวัติสูบบุหรี่ ร่วมกับดื่มแอลกอฮอล์ จะมีโอกาสเป็นมะเร็งในช่องปากมากขึ้น ตั้งแต่ 6-15 เท่าของคนทั่วไป

•ปฏิกิริยาต่อภูมิคุ้มกันโรคของร่างกาย
บุหรี่ ทำให้เม็ดเลือดขาวบางประเภท ซึ่งมีหน้าที่ต่อต้านเชื้อโรคลดลง และทำให้อัตราการทำลายเชื้อบางชนิดของร่างกายลดลง เช่น อัตราการทำลายเชื้อ Staphylococcus aureus ลดลงจาก 3.1 ตัวต่อนาที เหลือเพียง 1.3 ตัวต่อนาที และยังพบปริมาณเชื้อโรคบางชนิดสะสมมากขึ้นด้วย

•โรคปริทันต์ (Periodontitis)
การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุสำคัญอย่างยิ่ง ในการเกิดโรคปริทันต์ อาการของโรคจะมีความรุนแรงกว่าในคนสูบบุหรี่ โดยผู้สูบบุหรี่มักจะเป็นโรคปริทันต์รุนแรง ที่รากฟันด้านเพดานปาก อาจมีหนอง หรือความผิดปกติอื่นๆ ได้มาก แม้จะไม่มีแผ่นคราบจุลินทรีย์ หรือหินปูนเลยก็ตาม

•การหายของแผล (Wound Healing)
การสูบบุหรี่ ทำให้แผลในช่องปากหายช้า รวมถึงการสมานแผล ภายหลังการรักษาทางทันตกรรม เช่น การถอนฟัน และการเกลารากฟัน เพราะควันบุหรี่ทำให้ปริมาณการไหลเวียนโลหิต และปริมาณสารเคมีที่สำคัญต่างๆ ในเลือดลดลง

•การรับรส และกลิ่น
การสูบบุหรี่ ทำให้ความสามารถในการรับรส และกลิ่นเลวลง นอกจากนั้น ยังเป็นสาเหตุสำคัญของการมีกลิ่นปากอีกด้วย

•ฟันผุ (Dental Caries)
มีแนวโน้มว่า ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีอัตราการสูญเสียฟันธรรมชาติสูงกว่าปกติ นอกจากนั้น ยังพบว่า ในวัยรุ่นที่สูบบุหรี่ ก็มีความสัมพันธ์กับการมีจำนวน ฟันผุสูงขึ้นด้วย


หยุดการสูบบุหรี่ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นโครงการช่วยเลิกบุหรี่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์. 053–944463
www.dent.cmu.ac.th