• Slider Image
 • Slider Image
 • Slider Image
 • Slider Image
 • Slider Image
 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

Faculty Of Dentistry Chiangmai University

การศึกษาต่อเนื่องคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการ
โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว
ประชุมวิชาการ เรื่อง "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว" วันที่  20 – 21 พฤศจิกายน 2561    ณ  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง  จังหวัดเชียงใหม่
20 พฤศจิกายน 2561
รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0 รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0
ประชุมวิชาการ เรื่อง “รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0” วันที่ 10-12  ตุลาคม  2561 ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่          
10 ตุลาคม 2561
การประชุมวิชาการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เรื่อง “Oral Diagnostic Sciences 4.1” การประชุมวิชาการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก เรื่อง “Oral Diagnostic Sciences 4.1”
ประชุมวิชาการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ในหัวข้อเรื่อง “Oral Diagnostic Sciences 4.1” วันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
13 กันยายน 2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ในหัวข้อเรื่อง “Oral Diagnostic Sciences 4.1”
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0” วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “Abrasive day”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว"
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "เปิดตำรารวย"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง เรื่อง จัดฟัน วาไรตี้ IV เหมันต์ หรรษา 2560 Jud Fun Varieties IV: Winter Festival 2017
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง "เสริมกระดูกให้กับฟันเทียมและรากฟันเทียม"
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการปริทันต์สัญจร ในหัวข้อ “From Basic to Innovations”
เกร็ดความรู้
การประชุมวิชาการที่ผ่านมา
Retreat... not defeat by EndoCMU 2017 Retreat... not defeat by EndoCMU 2017
-รับเฉพาะภาคบรรยาย-   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Retreat... not defeat by EndoCMU 2017" วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ภาคบรรยาย 5.75 คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ภาคบรรยาย+ภาคปฏิบัติ 7.75 อัตราค่าลงทะเบียน รายละเอียด กำหนดเวลา ค่าลงทะเบียน จำนวนรับ บรรยาย ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 1,500 บาท 100   หลังจากวันที่ 12 ตุลาคม 2560 2,000 บาท บรรยาย + ปฏิบัติการ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 6,000 บาท 40   หลังจากวันที่ 12 ตุลาคม 2560 7,000 บาท   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-944429, 098-789-0234     หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจองห้องพัก ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ กรุณาโหลดเอกสารจองโรงแรมแล้วส่งไปที่อีเมล์  sales@kantaryhills-chiangmai.com  >> /thai/ce_new/userfiles/files/92d88998423f27ace47f8c44b3929f44.pdf    
10 สิงหาคม 2560
จาก 45 สู่ก้าวข้างหน้าที่ 50 จาก 45 สู่ก้าวข้างหน้าที่ 50
ประกาศ !!~ ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมเต็มจำนวนแล้ว ค่าลงทะเบียน     ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียนและชำระเงินหลัง วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ทันตแพทย์ทั่วไป (รายบุคคล)         4,000 บาท 5,000 บาท ทันตแพทย์ทั่วไป (กลุ่ม 10 คนขึ้นไป) 3,500 บาท 5,000 บาท นักศึกษาหลังปริญญา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 3,000 บาท   4,000 บาท หมายเหตุ ! ! ผู้เข้าร่วมประชุมติดต่อที่พักด้วยตัวเอง โดยแจ้งกับทางโรงแรมว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุมของคณะทันตแพทยศาสตร์ 1. โรงแรม U Hotel Nimman  โทร 052-005-111 2. โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิว  โทร 094-7093769 คุณจิ๋ม 3. โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ ติดต่ออีเมล์ duangmarn@furama.com  4. โรงแรมธารินทร์ โทร 053-400131 หรือ 096-6942226 คุณปิ๊ง 5. โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ โหลดเอกสารจองโรงแรมแล้วส่งไปที่อีเมล์  sales@kantaryhills-chiangmai.com  >> /thai/ce_new/userfiles/files/92d88998423f27ace47f8c44b3929f44.pdf 6. โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ติดต่ออีเมล์ sm3@ibisstyles-chiangmai.com หรือเบอร์ 083-1593445 คุณน้ำหวาน
24 พฤษภาคม 2560
Brush up Periodontal Point of View Brush up Periodontal Point of View
ปิดรับสมัครเต็มแล้วค่ะ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ Brush up Periodontal Point of View ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติในวาระครบรอบ 60 ปี ของ อ.ทพญ.นิตยา โชติกเสถียร   กำหนดเวลา อัตราค่าลงทะเบียน ประชุมวิชาการ อัตราค่าลงทะเบียน ประชุมวิชาการ และเข้าร่วมงานเลี้ยง ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 1,200 1,800 หลังวันที่ 10 สิงหาคม 2560 1,500 2,100 ผู้ติดตามเข้าร่วมงานเลี้ยง  : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 250 บาท /ผู้ใหญ่ 600บาท หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสำหรับร่วมงานเลี้ยงไม่สามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้   **ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจองห้องพัก ณ โรงแรมที่จัดงานประชุม กรุณาติดต่อด้วยตัวเองที่เบอร์ 053-222111**
4 พฤษภาคม 2560