• Slider Image
 • Slider Image
 • Slider Image
 • Slider Image
 • Slider Image
 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

Faculty Of Dentistry Chiangmai University

การศึกษาต่อเนื่องคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการ
What (pediatric) dentists should know about young permanent teeth? เพราะเราไม่ใช่แค่หมอฟันน้ำนม What (pediatric) dentists should know about young permanent teeth? เพราะเราไม่ใช่แค่หมอฟันน้ำนม
-ห้องพักเต็ม-   ประชุมวิชาการ เรื่อง “What (pediatric) dentists should know about young permanent teeth? เพราะเราไม่ใช่แค่หมอฟันน้ำนม” วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ **ชำระค่าที่พักกับทางโรงแรม**   คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 10 คะแนน
20 กุมภาพันธ์ 2562
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว"
ขอความร่วมมือทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาปี 2559-2561 ลงทะเบียนสมาชิก CDEC
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Pedodontics teaching and the work flow in India
ขอความร่วมมือให้ทันตแพทย์ทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ในหัวข้อเรื่อง “Oral Diagnostic Sciences 4.1”
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0” วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “Abrasive day”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว"
เกร็ดความรู้
การประชุมวิชาการที่ผ่านมา
The Art to Perfection 5.0 Implant Dentistry The Art to Perfection 5.0 Implant Dentistry
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “The Art to Perfection 5.0 Implant Dentistry” วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป 1,000 บาท **รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน**
14 พฤศจิกายน 2561
The Paradigm Shift of Minimal Invasive Endodontics The Paradigm Shift of Minimal Invasive Endodontics
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ  The Paradigm Shift of Minimal Invasive Endodontics ในวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จ.เชียงใหม่  คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ภาคบรรยาย 2.5 คะแนน ภาคบรรยาย+ภาคปฏิบัติ 5.5 คะแนน
8 สิงหาคม 2561
รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0 รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0
ประชุมวิชาการ เรื่อง “รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0” วันที่ 10-12  ตุลาคม  2561 ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่        
9 กรกฎาคม 2561