• Slider Image
 • Slider Image
 • Slider Image
 • Slider Image
 • Slider Image
 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

Faculty Of Dentistry Chiangmai University

การศึกษาต่อเนื่องคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการ
What (pediatric) dentists should know about young permanent teeth? เพราะเราไม่ใช่แค่หมอฟันน้ำนม What (pediatric) dentists should know about young permanent teeth? เพราะเราไม่ใช่แค่หมอฟันน้ำนม
**ขยายเวลาลงทะเบียนในอัตราพิเศษ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561**   ประชุมวิชาการ เรื่อง “What (pediatric) dentists should know about young permanent teeth? เพราะเราไม่ใช่แค่หมอฟันน้ำนม” วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ **ชำระค่าที่พักกับทางโรงแรม**   คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 10 คะแนน
20 กุมภาพันธ์ 2562
Digital Implant Dentistry Digital Implant Dentistry
การประชุมวิชาการ International Congress ในหัวข้อ “Digital Implant Dentistry” วันที่ 10-11 มกราคม 2562 ณ โรงแรม U Hotel Nimman จังหวัดเชียงใหม่ อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้
10 มกราคม 2562
The Art to Perfection 5.0 Implant Dentistry The Art to Perfection 5.0 Implant Dentistry
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “The Art to Perfection 5.0 Implant Dentistry” วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียนสำหรับทันตแพทย์ทั่วไป 1,000 บาท **รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน**
15 ธันวาคม 2561
โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว
"ปิดรับลงทะเบียน"
20 พฤศจิกายน 2561
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว"
ขอความร่วมมือทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาปี 2559-2561 ลงทะเบียนสมาชิก CDEC
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Pedodontics teaching and the work flow in India
ขอความร่วมมือให้ทันตแพทย์ทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ในหัวข้อเรื่อง “Oral Diagnostic Sciences 4.1”
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0” วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “Abrasive day”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว"
เกร็ดความรู้
การประชุมวิชาการที่ผ่านมา
Retreat... not defeat by EndoCMU 2017 Retreat... not defeat by EndoCMU 2017
-รับเฉพาะภาคบรรยาย-   ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "Retreat... not defeat by EndoCMU 2017" วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ภาคบรรยาย 5.75 คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ภาคบรรยาย+ภาคปฏิบัติ 7.75 อัตราค่าลงทะเบียน รายละเอียด กำหนดเวลา ค่าลงทะเบียน จำนวนรับ บรรยาย ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 1,500 บาท 100   หลังจากวันที่ 12 ตุลาคม 2560 2,000 บาท บรรยาย + ปฏิบัติการ ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 6,000 บาท 40   หลังจากวันที่ 12 ตุลาคม 2560 7,000 บาท   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-944429, 098-789-0234     หมายเหตุ: ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจองห้องพัก ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ กรุณาโหลดเอกสารจองโรงแรมแล้วส่งไปที่อีเมล์  sales@kantaryhills-chiangmai.com  >> /thai/ce_new/userfiles/files/92d88998423f27ace47f8c44b3929f44.pdf    
10 สิงหาคม 2560
จาก 45 สู่ก้าวข้างหน้าที่ 50 จาก 45 สู่ก้าวข้างหน้าที่ 50
ประกาศ !!~ ปิดรับลงทะเบียน เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมเต็มจำนวนแล้ว ค่าลงทะเบียน     ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ลงทะเบียนและชำระเงินหลัง วันที่ 10 ตุลาคม 2560 ทันตแพทย์ทั่วไป (รายบุคคล)         4,000 บาท 5,000 บาท ทันตแพทย์ทั่วไป (กลุ่ม 10 คนขึ้นไป) 3,500 บาท 5,000 บาท นักศึกษาหลังปริญญา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 3,000 บาท   4,000 บาท หมายเหตุ ! ! ผู้เข้าร่วมประชุมติดต่อที่พักด้วยตัวเอง โดยแจ้งกับทางโรงแรมว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุมของคณะทันตแพทยศาสตร์ 1. โรงแรม U Hotel Nimman  โทร 052-005-111 2. โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิว  โทร 094-7093769 คุณจิ๋ม 3. โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ ติดต่ออีเมล์ duangmarn@furama.com  4. โรงแรมธารินทร์ โทร 053-400131 หรือ 096-6942226 คุณปิ๊ง 5. โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ โหลดเอกสารจองโรงแรมแล้วส่งไปที่อีเมล์  sales@kantaryhills-chiangmai.com  >> /thai/ce_new/userfiles/files/92d88998423f27ace47f8c44b3929f44.pdf 6. โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ติดต่ออีเมล์ sm3@ibisstyles-chiangmai.com หรือเบอร์ 083-1593445 คุณน้ำหวาน
24 พฤษภาคม 2560
Brush up Periodontal Point of View Brush up Periodontal Point of View
ปิดรับสมัครเต็มแล้วค่ะ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ Brush up Periodontal Point of View ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติในวาระครบรอบ 60 ปี ของ อ.ทพญ.นิตยา โชติกเสถียร   กำหนดเวลา อัตราค่าลงทะเบียน ประชุมวิชาการ อัตราค่าลงทะเบียน ประชุมวิชาการ และเข้าร่วมงานเลี้ยง ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2560 1,200 1,800 หลังวันที่ 10 สิงหาคม 2560 1,500 2,100 ผู้ติดตามเข้าร่วมงานเลี้ยง  : เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี 250 บาท /ผู้ใหญ่ 600บาท หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสำหรับร่วมงานเลี้ยงไม่สามารถเบิกจ่ายจากทางราชการได้   **ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจองห้องพัก ณ โรงแรมที่จัดงานประชุม กรุณาติดต่อด้วยตัวเองที่เบอร์ 053-222111**
4 พฤษภาคม 2560