• Slider Image
 • Slider Image
 • Slider Image
 • Slider Image
 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

Faculty Of Dentistry Chiangmai University

การศึกษาต่อเนื่องคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการ
Online Professional Certificate Program: Comprehensive Full Mouth Oral Rehabilitation Online Professional Certificate Program: Comprehensive Full Mouth Oral Rehabilitation
      โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ “Online Professional Certificate Program: Comprehensive Full Mouth Oral Rehabilitation” ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12 สิงหาคม 2564
From Basic to the Master in Operative Dentistry: Indirect Ceramic Veneer (13 สิงหาคม 2563) From Basic to the Master in Operative Dentistry: Indirect Ceramic Veneer (13 สิงหาคม 2563)
-ปิดรับลงทะเบียน- โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "From Basic to the Master in Operative Dentistry: Indirect Ceramic Veneer" บรรยายและปฏิบัติการ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 สิงหาคม 2563
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว"
ขอความร่วมมือทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาปี 2559-2561 ลงทะเบียนสมาชิก CDEC
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Pedodontics teaching and the work flow in India
ขอความร่วมมือให้ทันตแพทย์ทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ในหัวข้อเรื่อง “Oral Diagnostic Sciences 4.1”
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0” วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “Abrasive day”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว"
เกร็ดความรู้
การประชุมวิชาการที่ผ่านมา
From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration (Class II - 22 กรกฎาคม 2563) From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration (Class II - 22 กรกฎาคม 2563)
  -ปิดรับลงทะเบียน-   โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration" บรรยายและปฏิบัติการ กลุ่มที่ 2 Class II Direct Composite วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 มิถุนายน 2563
From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration (Class IV - 20 กรกฎาคม 2563) From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration (Class IV - 20 กรกฎาคม 2563)
  -ปิดรับลงทะเบียน-   โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration" บรรยายและปฏิบัติการ กลุ่มที่ 1 Class IV Direct Composite วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26 มิถุนายน 2563
จัดฟัน วาไรตี้ IV 2021: มาป๊ะกั๋น Jud Fun Varieties 2021: MAA PAH GAN จัดฟัน วาไรตี้ IV 2021: มาป๊ะกั๋น Jud Fun Varieties 2021: MAA PAH GAN
  โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “จัดฟัน วาไรตี้ IV 2021: มาป๊ะกั๋น Jud Fun Varieties 2021: MAA PAH GAN” วันที่ 14-15 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อัตราค่าลงทะเบียน:   กำหนดเวลา ค่าลงทะเบียน วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2563 4,000 บาท วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป 4,500 บาท           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 4429 หรือ 098 7890234     (ในวันและเวลาราชการ)
29 เมษายน 2563
The Esthetics Today. How we mimic nature? The Esthetics Today. How we mimic nature?
ปิดรับลงทะเบียน   โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “The Esthetics Today. How we mimic nature?” วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ อัตราค่าลงทะเบียน: 1,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 4429 หรือ 098 7890234 (ในวันและเวลาราชการ)  
14 กุมภาพันธ์ 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก
  ปิดรับลงทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน: 8,000 บาท  
15 มกราคม 2563