• Slider Image
 • Slider Image
 • Slider Image
 • Slider Image
 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

 • Continue Education

  Faculty of Dentistry

Faculty Of Dentistry Chiangmai University

การศึกษาต่อเนื่องคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมวิชาการ
The Esthetics Today. How we mimic nature? The Esthetics Today. How we mimic nature?
  โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “The Esthetics Today. How we mimic nature?” วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ อัตราค่าลงทะเบียน: 1,000 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 5394 4429 หรือ 098 7890234 (ในวันและเวลาราชการ)  
19 มีนาคม 2563
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การเดินทางเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ "โดดเด่นกับงานทันตกรรมประดิษฐ์แบบไม่โดดเดี่ยว"
ขอความร่วมมือทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาปี 2559-2561 ลงทะเบียนสมาชิก CDEC
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง "Pedodontics teaching and the work flow in India
ขอความร่วมมือให้ทันตแพทย์ทุกท่านร่วมลงทะเบียนสมาชิกของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ (CDEC)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ในหัวข้อเรื่อง “Oral Diagnostic Sciences 4.1”
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง “รวมรสเรื่องน่ารู้ สู่ทันตแพทย์ยุค 4.0” วันที่ 10-12 ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในหัวข้อเรื่อง “Abrasive day”
เกร็ดความรู้
การประชุมวิชาการที่ผ่านมา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก
  ปิดรับลงทะเบียน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นาโซฟอร์ม อุปกรณ์ปรับรูปจมูก วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน: 8,000 บาท  
15 มกราคม 2563
Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course
-ปิดรับลงทะเบียน-   โครงการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่อง “Contemporary Bone Graft Techniques for Dental Implant: A Concise Course” วันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 และ 18-19 มกราคม 2563 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
22 ตุลาคม 2562
Managing difficult endodontic problems in children and young adults The application of MTA Managing difficult endodontic problems in children and young adults The application of MTA
โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Managing difficult endodontic problems in children and young adults The Application of MTA" วันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่   อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้
23 สิงหาคม 2562
Minimally invasive endodontics: Apical root canal preparation-large or minimally invasive Minimally invasive endodontics: Apical root canal preparation-large or minimally invasive
วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรม Wintree City Resort Chiang Mai จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับท่านที่ลงภาคปฏิบัติ กรุณาเตรียมฟันกรามเปิด OC มาด้วย ภาคบรรยาย  2.75 CE CREDITS ภาคบรรยายและปฏิบัติ 5.75 CE CREDITS ค่าลงทะเบียน ดังนี้
27 พฤษภาคม 2562
From Basic to the Master in Operative Dentistry From Basic to the Master in Operative Dentistry
-ปิดรับสมัคร- งานประชุมวิชาการ เรื่อง "From Basic to the Master in Operative Dentistry" วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องบรรยายบัณฑิตศึกษา 4 อาคาร 6 ชั้น 4 คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 5.75 CE CREDITS/DAY อัตราค่าลงทะเบียน ดังนี้
23 พฤษภาคม 2562