การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Collaborative Research in Dentistry (อ.บ.ท.ท. ครั้งที่ 18)

โครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย สาขาทันตแพทยศาสตร์ ระดับนานาชาติ องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (อ.บ.ท.ท.) ครั้งที่ 18 ในหัวข้อเรื่อง "Collaborative Research in Dentistry" ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2564  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ . . .

More

An Updated Management of Dental Trauma: Guidelines for general dental practitioner

โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “An​ Update​d​ Management​ of​ Dental​ Trauma​: Guidelines​ for​ general​ dental practitioner” (Online Program) วันที่ 13 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ผ่านช่องทางกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook: Class III: Dental Trauma - CE Online by DENT CMU ค่าลงทะเบียน 18 หัวข้อ - 2,000 บาท 19 CE-Credits   . . .

More