การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Trends and Innovations in Restorative Dentistry

  งานประชุมวิชาการ เรื่อง "Trends and Innovations in Restorative Dentistry" วันที่ 11-12 มกราคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 10.50 CE-Credits . . .

More

Online Professional Certificate Program: Comprehensive Full Mouth Oral Rehabilitation

      โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ “Online Professional Certificate Program: Comprehensive Full Mouth Oral Rehabilitation” ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

จัดฟัน วาไรตี้ IV 2021: มาป๊ะกั๋นออนไลน์ (Jud Fun Varieties 2021: MAA PAH GAN ONLINE)

   โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Jud Fun Varieties 2021: MAA PAH GAN ONLINE" (จัดฟัน วาไรตี้ IV 2021: มาป๊ะกั๋นออนไลน์)   ถ่ายทอดสด วันที่ 14-15 มกราคม 2564 และดูย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 17 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ขั้นตอนการลงทะเบียน ลงทะเบียนกับ CMU lifelong education (https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000046) log in เข้าระบบของ CMU lifelong education เลือก หัวข . . .

More