การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

An Updated Management of Dental Trauma: Guidelines for general dental practitioner

โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “An​ Update​d​ Management​ of​ Dental​ Trauma​: Guidelines​ for​ general​ dental practitioner” (Online Program) วันที่ 13 เมษายน 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 ผ่านช่องทางกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook: Class III: Dental Trauma - CE Online by DENT CMU ค่าลงทะเบียน 18 หัวข้อ - 2,000 บาท 19 CE-Credits   . . .

More

Trends and Innovations in Restorative Dentistry : ONLINE

**สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนฯ ในรูปแบบ Onsite มาแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและดำเนินการให้ค่ะ** โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง "Trends and Innovations in Restorative Dentistry : ONLINE"   ถ่ายทอดสด 4 หัวข้อ ผ่านช่องทางกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook: วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-12.30 น. โพสต์วีดีโอการบรรยายในกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สามารถรับชมในกลุ่มฯ ได้ถึ . . .

More

Online Professional Certificate Program: Comprehensive Full Mouth Oral Rehabilitation

      โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ “Online Professional Certificate Program: Comprehensive Full Mouth Oral Rehabilitation” ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

จัดฟัน วาไรตี้ IV 2021: มาป๊ะกั๋นออนไลน์ (Jud Fun Varieties 2021: MAA PAH GAN ONLINE)

   โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "Jud Fun Varieties 2021: MAA PAH GAN ONLINE" (จัดฟัน วาไรตี้ IV 2021: มาป๊ะกั๋นออนไลน์)   ถ่ายทอดสด วันที่ 14-15 มกราคม 2564 และดูย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 17 มีนาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   ขั้นตอนการลงทะเบียน ลงทะเบียนกับ CMU lifelong education (https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000046) log in เข้าระบบของ CMU lifelong education เลือก หัวข . . .

More