การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว” วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน: 1,200 บาท . . .

More

PROSTHVENGERS on tour @Chiangmai

    โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “Prosthvengers on tour @ Chiangmai” วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่   ค่าลงทะเบียน . . .

More

From Basic to the Master in Operative Dentistry: Indirect Ceramic Veneer (13 สิงหาคม 2563)

-ปิดรับลงทะเบียน- โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "From Basic to the Master in Operative Dentistry: Indirect Ceramic Veneer" บรรยายและปฏิบัติการ วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More

From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration (Class II - 22 กรกฎาคม 2563)

  -ปิดรับลงทะเบียน-   โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration" บรรยายและปฏิบัติการ กลุ่มที่ 2 Class II Direct Composite วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . . .

More