การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

From local to general anesthesia: an essential spectrum in pediatric dentistry

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง “From local to general anesthesia: an essential spectrum in pediatric dentistry” ลิงค์สำหรับลงทะเบียนการประชุมรูปแบบออนไลน์ http://www.dent.cmu.ac.th/ce/frontend/web/index.php?r=site/conference&id=29 . . .

More

Trends and Innovations in Restorative Dentistry : ONLINE

**สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนฯ ในรูปแบบ Onsite มาแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและดำเนินการให้ค่ะ** โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง "Trends and Innovations in Restorative Dentistry : ONLINE"   ถ่ายทอดสด 4 หัวข้อ ผ่านช่องทางกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook: วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-12.30 น. โพสต์วีดีโอการบรรยายในกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป สามารถรับชมในกลุ่มฯ ได้ถึ . . .

More

Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว”

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Winter Breeze “วิชาการผ่านสายลมหนาว” วันพุธ ที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ ค่าลงทะเบียน: 1,200 บาท . . .

More