การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "เสริมกระดูกให้กับฟันเทียมและรากฟันเทียม"

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 

ในหัวข้อ

เสริมกระดูกให้กับฟันเทียมและรากฟันเทียม

ในวันที่ 14-15 พฤศจิกายน  2559

ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) และ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่

 

Hands on มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว