การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง จัดฟัน วาไรตี้ IV เหมันต์ 2560 Jud Fun Varieties IV: Winter 2017

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง  จัดฟัน วาไรตี้ IV เหมันต์ 2560 Jud Fun Varieties IV: Winter  2017

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

เรื่อง  จัดฟัน วาไรตี้ IV เหมันต์  2560

Jud Fun Varieties IV: Winter 2017

วันที่  2-3 กุมภาพันธ์ 2560

 

ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

อัตราค่าลงทะเบียน

กำหนดเวลา

ค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่  31 ตุลาคม 2559

4,000  บาท

ภายในวันที่  30 ธันวาคม  2559

5,000  บาท

หลังวันที่     30 ธันวาคม  2559

5,500  บาท