การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Easy approaches in advanced Dentistry

Easy approaches in advanced Dentistry

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 

“Easy Approaches in Advanced Dentistry”

วันที่ 12-14  ตุลาคม  2559


ณ  ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส  

โรงแรมดิเอ็มเพรส   จังหวัดเชียงใหม่ 

Hands on เรื่อง เทคนิคการขยายและอุดคลองรากฟันกราม

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น !!!

โดยผู้ลงทะเบียน Hands on ให้เตรียมฟัน molar

ที่เปิด access แล้ว 1-2 ซี่ ไม่ต้องลง block

 

พิเศษ !! ยกเว้นค่าลงทะเบียนภาคบรรยาย

สำหรับทันตแพทย์จบใหม่ที่ได้ปฎิบัติงานใน 17 จังหวัดภาคเหนือ