การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Home of Community Dentistry

Home of Community Dentistry

 

 

  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

 

Home of Community Dentistry

 

             วันที่ 8-9 พฤษภาคม 2560             

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

CE-Credit เท่ากับ 11 หน่วยกิจกรรม

 

 

 

กำหนดเวลา

อัตราค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการ

อัตราค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการและเข้าร่วมงานเลี้ยง

ภายในวันที่

20 เม.ย. 60

2,500  บาท

3,250 บาท

หลังวันที่ 20 เม.ย. 60

3,000  บาท

3,750 บาท

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-944429, 098-789-0234