การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Awakening of Aesthetic Implant Dentistry

The Awakening of Aesthetic Implant Dentistry

 

ศูย์ป็ลิทั  ที

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ ในหัวข้อ

The Awakening of Aesthetic Implant Dentistry

 

ในวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2560

ณ โรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่

 

อัตราค่าลงทะเบียน

 

  • 4,000 บาท ต่อท่าน สำหรับการลงทะเบียนภาคบรรยาย

 

  • 6,000 บาทต่อท่าน สำหรับการลงทะเบียนภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ

 

ฝึกปฏิบัติภาคเช้า ณ ห้อง Colonial Meeting Room และ ห้อง Jum Ngern
กลุ่ม 1 : GBR : Made it easy for GP by NOVEM PW+ ( รับจำนวน 20 คน- เต็มแล้ว)
กลุ่ม 3 : Perfect Digital solution by Sirona Dentsply (รับจำนวน 20 คน)

ฝึกปฏิบัติภาคบ่าย ณ ห้อง Colonial Meeting Room และ ห้อง Jum Ngern
กลุ่ม 2 : Truly immediate via digital workflow by Camlog&Connect dental(รับจำนวน 20 คน -เต็มแล้ว)
กลุ่ม 4 : The art of highly esthetic dental photography&excellence esthetic materials by Dental Vision(รับจำนวน 20 คน-เต็มแล้ว)

โดยลงทะเบียนภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-944429, 098-789-0234

ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมติดต่อเรื่องที่พักด้วยตัวเอง 

พิเศษ !! สำหรับผู้เข้าประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าพักที่โรงแรม

X2 Vibe Chiang Mai Decem Hotel สามารถเข้าไปจองที่พักได้ด้วยตนเองใน Facebook fan page ของโรงแรม โดยส่งข้อความไปทาง Inbox แจ้งว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุมงานประชุมวิชาการของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในวันที่ 8-9 มิถุนายน จะได้รับสิทธิ์ในการจองห้องพักราคาพิเศษ คือ ห้อง deluxe รวมอาหารเช้า ราคา 1,500 บาท ตามลิ้งค์ต่อไปนี้