การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จาก 45 สู่ก้าวข้างหน้าที่ 50

จาก 45 สู่ก้าวข้างหน้าที่ 50

ประกาศ !!~

ปิดรับลงทะเบียน

เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมเต็มจำนวนแล้ว

ค่าลงทะเบียน

 

 

ลงทะเบียนและชำระเงินภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2560

ลงทะเบียนและชำระเงินหลัง

วันที่ 10 ตุลาคม 2560

ทันตแพทย์ทั่วไป (รายบุคคล)

 

 

 

 

4,000 บาท

5,000 บาท

ทันตแพทย์ทั่วไป (กลุ่ม 10 คนขึ้นไป)

3,500 บาท

5,000 บาท

นักศึกษาหลังปริญญา (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

3,000 บาท

 

4,000 บาท

หมายเหตุ ! !

ผู้เข้าร่วมประชุมติดต่อที่พักด้วยตัวเอง โดยแจ้งกับทางโรงแรมว่าเป็นผู้เข้าร่วมประชุมของคณะทันตแพทยศาสตร์

1. โรงแรม U Hotel Nimman  โทร 052-005-111

2. โรงแรม เชียงใหม่ แกรนด์วิว  โทร 094-7093769 คุณจิ๋ม

3. โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่ ติดต่ออีเมล์ duangmarn@furama.com 

4. โรงแรมธารินทร์ โทร 053-400131 หรือ 096-6942226 คุณปิ๊ง

5. โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ โหลดเอกสารจองโรงแรมแล้วส่งไปที่อีเมล์  sales@kantaryhills-chiangmai.com

 >> /thai/ce_new/userfiles/files/92d88998423f27ace47f8c44b3929f44.pdf

6. โรงแรม ไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ติดต่ออีเมล์ sm3@ibisstyles-chiangmai.com หรือเบอร์ 083-1593445 คุณน้ำหวาน