การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Retreat... not defeat by EndoCMU 2017

Retreat... not defeat by EndoCMU 2017

-รับเฉพาะภาคบรรยาย-

 

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ

"Retreat... not defeat by EndoCMU 2017"

วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2560

ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ภาคบรรยาย 5.75

คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง ภาคบรรยาย+ภาคปฏิบัติ 7.75

อัตราค่าลงทะเบียน

รายละเอียด

กำหนดเวลา

ค่าลงทะเบียน

จำนวนรับ

บรรยาย

ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

1,500 บาท

100

 

หลังจากวันที่ 12 ตุลาคม 2560

2,000 บาท

บรรยาย + ปฏิบัติการ

ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2560

6,000 บาท

40

 

หลังจากวันที่ 12 ตุลาคม 2560

7,000 บาท

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-944429, 098-789-0234

 

 

หมายเหตุ:

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องการจองห้องพัก ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่

กรุณาโหลดเอกสารจองโรงแรมแล้วส่งไปที่อีเมล์  sales@kantaryhills-chiangmai.com

 >> /thai/ce_new/userfiles/files/92d88998423f27ace47f8c44b3929f44.pdf