การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

What (pediatric) dentists should know about young permanent teeth? เพราะเราไม่ใช่แค่หมอฟันน้ำนม

What (pediatric) dentists should know about young permanent teeth?  เพราะเราไม่ใช่แค่หมอฟันน้ำนม

-ห้องพักเต็ม-

 

ประชุมวิชาการ เรื่อง

What (pediatric) dentists should know about young permanent teeth?

เพราะเราไม่ใช่แค่หมอฟันน้ำนม

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

**ชำระค่าที่พักกับทางโรงแรม**

 

คะแนนการศึกษาต่อเนื่อง 10 คะแนน