การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Jud Fun Varieties 7

Jud Fun Varieties 7

โครงการประชุมวิชาการ Jud Fun Varieties 7 

วันที่ 10-11 ตุลาคม 2562

ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมฯ ติดต่อได้ที่คุณวาสนา ใจคำแปง โทร. 053 944 477

ค่าลงทะเบียน

(กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของชื่อบัญชีธนาคารสำหรับชำระค่าลงทะเบียนงานประชุมวิชาการจากรายละเอียดการชำระเงิน)

 

.

แผนที่ตั้งโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว