การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดฟัน วาไรตี้ IV 2021: มาป๊ะกั๋นออนไลน์ (Jud Fun Varieties 2021: MAA PAH GAN ONLINE)

จัดฟัน วาไรตี้ IV 2021: มาป๊ะกั๋นออนไลน์ (Jud Fun Varieties 2021: MAA PAH GAN ONLINE)

  

โครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง "Jud Fun Varieties 2021: MAA PAH GAN ONLINE"

(จัดฟัน วาไรตี้ IV 2021มาป๊ะกั๋นออนไลน์)

 

ถ่ายทอดสด วันที่ 14-15 มกราคม 2564

และดูย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 17 มีนาคม 2564

ผ่านระบบออนไลน์ของวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. ลงทะเบียนกับ CMU lifelong education (https://www.lifelong.cmu.ac.th/courseleid.php?id=000046)
  2. log in เข้าระบบของ CMU lifelong education
  3. เลือก หัวข้อ "หลักสูตรอบรมระยะสั้น"
  4. เลือก จัดฟันวาไรตี้ 2021
  5. รอการตอบรับจากผู้ดูแลหลักสูตรเพื่อชำระเงินต่อไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียน โทร. 0 5394 3656 หรือ 064 995 9333

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ โทร. 0 5394 4429 หรือ 098 7890234

(ในวันและเวลาราชการ)