การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration (Class II - 22 กรกฎาคม 2563)

From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration (Class II - 22 กรกฎาคม 2563)

 

-ปิดรับลงทะเบียน-

 

โครงการประชุมวิชาการ

เรื่อง "From Basic to the Master in Operative Dentistry: Direct Restoration"

บรรยายและปฏิบัติการ กลุ่มที่ 2 Class II Direct Composite

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องบรรยาย 6 ชั้น 4 อาคาร 2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่