การประชุมวิชาการ

การศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Trends and Innovations in Restorative Dentistry : ONLINE

Trends and Innovations in Restorative Dentistry : ONLINE

**สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนฯ ในรูปแบบ Onsite มาแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อและดำเนินการให้ค่ะ**

โครงการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง

"Trends and Innovations in Restorative Dentistry : ONLINE"

 

ถ่ายทอดสด 4 หัวข้อ ผ่านช่องทางกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook:

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-12.30 น.

โพสต์วีดีโอการบรรยายในกลุ่มการเรียนรู้บน Facebook

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

สามารถรับชมในกลุ่มฯ ได้ถึงวันที่ 15 เมษายน 2564

ค่าลงทะเบียน: 1,500 บาท