ยินดีต้อนรับสู่วิชาทันตกรรมบดเคี้ยว 391 (waxing)

 

Enter

Best view with Internet Explorer , VGA 800x600 pixel (or heigher)

 

คณะผู้จัดทำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย วนจันทรรักษ์

ภาควิชาทันตวิทยาพยาธิวิทยาช่องปาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม