โปรแกรมสื่อการเรียนการสอนอิเลคโทรนิคส์

หัวข้อ 

การเคลื่อนที่ของขากรรไกร 

และการทำงานของกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้อง

โดย

ผศ.ทพ.ดร.สิทธิชัย  วนจันทรรักษ์  

คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

[หน้าหลัก] [คำแนะนำ] [บทเรียน] [กล้ามเนื้อบดเคี้ยว] [กล้ามเนื้ออื่น] [ข้อต่อขากรรไกร] [การเคลื่อนที่ของขากรรไกร] [ทดสอบ]


Copyright (c) 2006 All rights reserved.

sitwana@yahoo.com