HOME ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด
หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาฯ

358 15 ธ.ค. 59

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) สังกัดงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

244 13 ธ.ค. 59

ประกาศ: ผลการคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2559

350 09 ธ.ค. 59

ประกาศ: ผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

207 09 ธ.ค. 59

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2559 เพือบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

390 09 ธ.ค. 59

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี

214 09 ธ.ค. 59

ประกาศคณะฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

340 07 ธ.ค. 59

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม

492 02 ธ.ค. 59

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน

842 02 ธ.ค. 59

ประกาศคณะฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี

228 02 ธ.ค. 59

รับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ (ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาต่อเนื่อง และงานวิจัย) 1 อัตรา

577 02 ธ.ค. 59

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ จำนวน 3 อัตรา สังกัดคลินิกทันตกรรมพิเศษ

404 01 ธ.ค. 59

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม

395 01 ธ.ค. 59

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

391 25 พ.ย. 59

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

178 25 พ.ย. 59

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี สังกัดงานการเงิน การคลัง และพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

331 24 พ.ย. 59

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ทันตแพทย์ จำนวน 4 อัตรา

486 22 พ.ย. 59

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 7 อัตรา

297 22 พ.ย. 59

ประกาศคณะฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุเป็นพ.มหาวิทยาลัย

355 18 พ.ย. 59

ประกาศคณะฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวฯ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

183 18 พ.ย. 59

รับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษา บริหารงานวิจัย และบริการวิชาการ (ปฏิบัติงานด้านโสตทัศนศึกษา) 1 อัตรา

541 17 พ.ย. 59

รับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป สังกัดงานห้องสมุด 1 อัตรา

565 16 พ.ย. 59

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม

282 11 พ.ย. 59

รับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

339 04 พ.ย. 59

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

320 07 ต.ค. 59
 แสดงข่าวที่ 26 ถึง 50 (ทั้งหมด 803 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33ต่อไปท้ายสุด