ธันวาคม  2563
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

ยังไม่มีข่าวอบรม ประชุม สัมนา

ยังไม่มีข่าวประกวดราคา
 
ยังไม่มีข่าวรับสมัครงาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวณัชณีย์ มอญตา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สำนักงาน
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) EP
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 01 ตุลาคม 2563
ชื่อ-สกุล : นางสาวเมลดา ม่วงมิตร
ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) EP
สังกัด : งานบริการผู้ป่วย
บรรจุ : 01 ตุลาคม 2563
ชื่อ-สกุล : นางสาววิรดา วานิชรัตน์
ตำแหน่ง : ทันตแพทย์
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัย (สายปฏิบัติการ) EP
สังกัด :
บรรจุ : 02 พฤศจิกายน 2563
ชื่อ-สกุล : นายเจษฎา รอบรู้
ตำแหน่ง : พนักงานช่าง
ประเภท : พนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน)
สังกัด : งานบริหารทั่วไป
บรรจุ : 01 ตุลาคม 2563

Previous
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักทะเบียนและประมวลผล Jumbo Net
สำนักหอสมุด มช. Uniserv พรบ. มช.
กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องของทันตแพทย์ Google
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ งานวารสาร สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Next