HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
| ห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม โรงพยาบาลทันตกรรม โทร.(053) 94-4423

 

 

 
 NEWS | ข่าวประชาสัมพันธ์
   


ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

 อ่านข่าวทั้งหมด  

 

 
| ภาพกิจกรรม

  กิจกรรม/บริการการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ 1

  กิจกรรม/บริการการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ 2

  กิจกรรม/บริการการเรียนการสอนห้องปฏิบัติการ 3

  กิจกรรม/บริการการเรียนการสอนห้องแลบปลาสเตอร์

  กิจกรรม/บริการจัดเตรียมวัสดุเครื่องมือจ่ายนักศึกษา

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440