ประกาศ

ท่านกำลังเข้าใช้ระบบ e-office เดิม ซึ่งได้หยุดให้บริการแล้ว หากท่านยังจำเป็นต้องใช้งาน โปรดใช้เพื่อ รับทราบ สืบค้น หรือติดตามงานที่ยังค้าง หากต้องการสร้าง หรือส่งงานใหม่ โปรดใช้ระบบ e-office ใหม่ ที่ชื่อ Dent Office โปรดยืนยันความต้องการของท่าน ?

เข้าระบบ e-office เดิม      ||      เข้าระบบ Dent Office