HOME    E-MAIL    E-OFFICE    FACULTY OF DENTISTRY
 
 
  เมนูหลัก
 

 
  สถิติผู้รับบริการ

 

 
  เกี่ยวกับประสานสิทธิ์

- เกี่ยวกับประสานสิทธิ์

- ขั้นตอนการใช้สิทธิการรักษาของคณะทันตแพทยศาสตร์

- พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

- เมื่อผู้ประกันตนเป็นผู้ประสบภัยจากรถ จะเบิกได้ทั้งจากประกันสังคมและประกันภัยหรือไม่

- บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

- โครงการสมาชิกธนาคารแห่งประเทศไทย

- โครงการยิ้มสวยเสียงใส

- บัตรทองทหารผ่านศึก ผู้พิการ

- บัตรทองสมณะเพศ พระภิกษุ

- vdo สิทธิบัตรทองเบื้องต้น

คู่มือต่างๆ

- การอุธรณ์ข้อมูล E-Claim

- คู่มือโปรแกรม CSCD

- คู่มือโปรแกรม CSMBS

- คู่มือโปรแกรม E-Claim

- การบันทึกข้อมูลเพื่อชดเชยค่าบริการในโปรแกรม E-Cliam 2557

- คู่มือการขอรับค่าใช้จ่าย OP Refer

- คู่มือการ Claim ผู้มีปัญหากับกระทรวง(State)

- แผนภูมิการใช้สิทธิบัตรทองต่างๆ

- แผนภูมิการใช้สิทธิประเภทอื่นๆ

- แนวปฏิบัติขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยสิทธิบัตรต่างๆ ประเภทผู้ป่วยนอก

- แผนภูมิการให้บริการผู้ป่วยเบิกจ่ายตรง2557

- คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้ป่วย สมาชิกธนาคารแห่งประเทศไทย

- คู่มือการใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง
- หนังสือ แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายตรง (เครื่อง EDC) 19 มีค 2561
- คู่มือการใช้งานระบบสั่งเอ็กซเรย์ออนไลน์

- คู่มือการใช้งานระบบสั่งเอ็กซเรย์ออนไลน์(สำหรับนักศึกษา)

- คู่มือการใช้งาน WEB DICOM VIEWER

- คู่มือวิธีการเปรียบเทียบภาพ Dicom

- ลิงค์ถามตอบเกี่ยวกับสิทธิบัตรทอง ของ รพ ภูมิพล(น่าสนใจ)

- เปรียบเทียบสิทธิบัตรทองกับประกันสังคม

 - แนวทางการจัดลำดับสิทธิ์

- หนังสือขอใช้สิทธิบัตรทอง กรณีใส่ฟันเทียม
- หนังสือและเอกสารประกอบการขอทราบประวัติการรักษา

ชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
- ร่าง ระเบียบชมรมผู้ช่วยทันตแพทย์ 58

 

 
  คณะกรรมการ
 

 
  เกี่ยวกับยา

แนวปฏิบัติการออกหนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลักฯ

 

 
  ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

สปสช
สปส
กรมบัญชีกลาง
กองทุนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว
กองทุนบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสถานะ

 สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่
บริษัทกลางประกันภัย(พรบ.รถ)

โปรแกรม DigiCard
การติดตั้ง Viewer ดู Film ระบบ Packs

หนังสือเวียนเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล(กองคลัง มช)

 

 
| ยินดีต้อนรับ

ขั้นตอนการเข้ารับบริการของโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                การให้บริการมี 2 ระบบ ได้แก่ ระบบคลินิกทันตกรรมพิเศษ(ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา) และ ระบบคลินิกทันตกรรมการเรียนการสอน (ให้บริการโดยนักศึกษาทันตแพทย์เป็นหลัก ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์แต่ละสาขาวิชา)

                โดยผู้รับบริการสามารถเลือกระบบการรักษาได้ตามความสมัครใจ 
 1.    คลินิกทันตกรรมพิเศษ  ติดต่อทำบัตรและรับบริการที่คลินิกทันตกรรมพิเศษ ชั้น 1 อาคาร 9   
เปิดทำการ ตั้งแต่ จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 12.00 น. , 13.00 - 16.30 น. และ 16.30 - 20.30 น.
ติดต่อหรือโทรนัดล่วงหน้าได้ที่เบอร์โทร. 0818850101 , 0818850110

 2.  คลินิกการเรียนการสอน ติดต่อทำบัตรได้ที่ห้องบัตร ชั้น 1 อาคาร 4  และรับบริการในคลินิกต่างๆ ในระบบการเรียนการสอน ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์     อัตราค่ารักษาจะประหยัดกว่า แต่บางการรักษาอาจต้องรอคิว ระยะเวลาขึ้นอยู่กับการรักษาแต่ละอย่าง ระยะเวลาการรักษาอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า ระบบคลินิกทันตกรรมพิเศษ

เปิดทำการ ตั้งแต่ จันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่ เวลา 08.00 - 16.30 น. หยุดวันเสาร์ อาทิตย์   และวันหยุดนักขัตฤกษ์  สอบถามขั้นตอนการรับบริการได้ที่ 053944431

ขั้นตอนการรับผู้บริการกรณีผู้ป่วยใหม่
1. กรอกแบบฟอร์มทำแฟ้มประวัติผู้ป่วยใหม่

2. หยิบบัตรคิว สีฟ้า  รอติดต่อจุดคัดกรอง เพื่อ คัดกรองโรคและการแพ้ยา

3. กดบัตรคิวที่ตู้กดคิว "หมายเลข 1"
4. รอรับการบริการ เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

5. ตรวจสอบความถูกต้องของประวัติ และบัตรประจำตัวผู้ป่วย รับใบนำส่งเพื่อเข้ารับการตรวจ
4. นำใบนำส่ง ไปรับการตรวจรักษา ดังนี้
    - ผู้ป่วยอายุต่ำกว่า 12 ปี       คลินิกทันตกรรมสำหรับเด็ก  ชั้น 2 อาคาร 5
      (ผู้ป่วยใหม่รับเฉพาะช่วงเช้าวันละ 15 คิว หยุดรับบัตร 11.30 น. กรณีคิวครบ 15 คิวแล้ว กรณีต้องการตรวจต้องมารับบริการในวันใหม่)
    - ผู้ป่วยอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป   คลินิกพิเคราะห์โรคช่องปาก  ชั้น 1 อาคาร 5
      (หยุดรับบัตร ช่วงเช้า 11.00 น.  และหยุดรับบัตร ช่วงบ่าย 15.00 น. เฉพาะช่วงบ่าย ทุกวันพุธ รับวันละ 15 คิวเท่านั้น)
 
 ขั้นตอนรับบริการกรณีผู้ป่วยเก่ากรณีไม่มีใบนัด
1. เตรียมบัตรประจำตัวผู้รับบริการ หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ไว้สำหรับติดต่อ

2. หยิบบัตรคิว สีเหลือง  รอติดต่อจุดคัดกรอง เพื่อ คัดกรองโรคและการแพ้ยา

3. กดบัตรคิวที่ตู้กดคิว "หมายเลข 1"
4. รอหน่วยเวชระเบียนเรียกรับการบริการ เพื่อลงทะเบียนผู้ป่วย

5. นำใบนำส่งเพื่อเข้ารับการตรวจ ยังคลินิก

กรณี มีใบนัด หลังจากติดต่อจุดคัดกรองแล้ว ให้ติดต่อที่คลินิกที่นัดหมายได้เลย
หมายเหตุ   กรณีมีสิทธิบัตรต่างๆ ติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียนทุกครั้ง
 
 
ขั้นตอนการรับบริการสำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตร
1.  กดบัตรคิว หมายเลข 1 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียน
2.  ยื่นเอกสารหนังสือส่งตัว พร้อมแนบหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน
3.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และ ออกหนังสือรับรองการใช้สิทธิ์

กรณีการใช้สิทธิ์ ต้องติดต่อหน่วยประสานสิทธิ์ทุกครั้งที่มารับบริการ

 

แผนภูมิการให้บริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

 

 

 
 NEWS | ข่าวประชาสัมพันธ์
   


ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์
 

 อ่านข่าวทั้งหมด  

 

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
(66)-(053)-944440