หน้าแรก เว็บไซต์คณะทันตแพทยศาสตร์

เกี่ยวกับภาควิชา

หน้าหลัก
แนะนำภาควิชา
ประวัติภาควิชา
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาทันตกรรมบูรณะ
กระบวนวิชาที่เปิดสอน สาขาปริทันวิทยา
บุคลากร
งานวิจัย

หลักสูตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตรสาขาทันตกรรมบูรณะ

ปริญญาตรี
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ปริญญาโท

หลักสูตร สาขาปริทันตวิทยา

ปริญญาตรี
วุฒิบัตร

E-learning

  บทเรียนออนไลน์
บทเรียนต่างๆ ของภาควิชา


Management of  Endodontic
   Emergencies


Oral Hygiene

Basic Periodontal Instruments and Instrumentation

Etiology of Periodontal diseases


Warning: fopen(counter.txt) [function.fopen]: failed to open stream: Permission denied in /var/www/resto/counter.php on line 28

Warning: fputs(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/resto/counter.php on line 29

Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in /var/www/resto/counter.php on line 30
033623

visitor since 
May 26th,2006

คู่มือคลินิก สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ 2561

คู่มือปฏิบัติการปริทันตวิทยา สาขาวิชาปริทันตวิทยา 2560

เอกสารประกอบการสอน วิชาพื้นฐานทางทันตกรรมหัตถการ 2/2556

E-learning .:: Oral Hygiene ::.

 

            สาขาวิชาปริทันตวิทยาได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จำนวนเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดสื่อสาระการเรียนรู้เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันในหัวข้อเรื่อง ”การดูแลอนามัยช่องปาก”

                                             <<<คลิกดูได้ที่นี่>>>

 
วิธีใช้อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดฟัน
 
1.  การเตรียมไหมขัดฟัน 8.   การใช้แปรงกอเดียวที่ตัดขนแปรงบางส่วนทิ้ง
2.  วิธีใช้ไหมขัดฟัน 9.   การใช้แปรงซอกฟัน
3.  วิธีใช้ไม้จิ้มฟัน (ฟันหน้า) 10. การใช้แปรงซอกฟันตรง Furcation
4.  วิธีใช้ไม้จิ้มฟัน (ฟันหลัง) 11. การเตรียมผ้า Gauze
5.  วิธีใช้ไม้จิ้มฟันต่อด้ามทางด้านลิ้น 12. การใช้แถบผ้า Gauze
6.  วิธีใช้แปรงกอเดียว (1) 13. OH care
7.  วิธีใช้แปรงกอเดียว (2)  

E-learning : Management of Endodontic Emergencies
เอกสารประกอบการสอน วิชาทันตวัสดุสำหรับทันตกรรมบูรณะขั้นสูง 2556

ข่าวประชาสัมพันธ์


ยังไม่มีข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
Copyright @ 2006. Faculty of Dentistry, Chiang Mai University.