HOME ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณรู้ไหมว่า ในหนึ่ง เราใช้ทรัพยากรแต่ละอย่างไปเท่าไหร่?

สถิติการใช้ทรัพยากร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2557

"มาร่วมด้วย ช่วยกัน ประหยัดพลังงานกันเถอะ"

ทันตแพทย์ มช. รวมพลัง ประหยัดพลังงาน

คณะทำงานรณรงค์การประหยัดพลังงาน ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมการประหยัดพลังงานของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2558 ชม 509 ครั้ง