HOME ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา ทั้งหมด
หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบการทำให้ปลอดเชื้อกลาง (Central Supply) จำนวน 1 ชุด

119 17 ก.พ. 60

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาDigital X-ray

200 18 ม.ค. 60

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบการทำให้ปลอดเชื้อกลาง

175 17 ม.ค. 60

ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

175 06 ม.ค. 60

TOR ครุภัณฑ์สำหรับระบบการทำให้ปลอดเชื้อกลาง จำนวน 1 ชุด

386 04 ม.ค. 60

ประกาศการจัดซื้อ Digital X-ray จำนวน 3 ชุด

191 19 ธ.ค. 59

ประกาศการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบการทำให้ปลอดเชื้อกลาง จำนวน 1 ชุด

223 09 พ.ย. 59

ประกาศร่าง TOR ครั้งที่ 2

329 03 พ.ย. 59

ประกาศรับสมัครผู้มีอาชีพขายเครื่องดื่ม (กาแฟสด) บริเวณหน้าห้องสมุด ชั้น 5 อาคาร 7

198 17 ต.ค. 59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยูนิตทำฟันแบบ Universal Design

185 11 ต.ค. 59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการเครื่องถ่ายภาพรังสีฯ

206 10 ต.ค. 59

ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับระบบการทำให้ปลอดเชื้อกลาง (Central Supply)

299 06 ต.ค. 59

ประกาศผู้ชนะ-เครื่องสแกนในช่องปาก

211 03 ต.ค. 59

ประกาศผู้ชนะ-เครื่องดมยาสลบ

206 03 ต.ค. 59

ประกาศผู้ชนะ-กล้องจุลศัลยกรรม

199 03 ต.ค. 59

การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายภาพรังสีสำหรับกะโหลดศีรษะ ขากรรไกร ใบหน้า ระบบดิจิตอล

191 21 ก.ย. 59

การจัดซื้อครุภัณฑ์ยูนิตทำฟันแบบUniversal Design

211 15 ก.ย. 59

การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนในช่องปากและฟัน

188 15 ก.ย. 59

การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดมยาสลบ

200 15 ก.ย. 59

การจัดซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดรากฟัน

204 15 ก.ย. 59

ประกาศการจัดซื้อเครื่องตัดและขัดตัวอย่างกระดูกและฟัน

212 15 มิ.ย. 59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องฉายแสงแบบไร้สาย

212 24 มี.ค. 59

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ Digital X-ray จำนวน 5 ชุด

251 09 มี.ค. 59

ประกาศการจัดซื้อเครื่องฉายแสงแบบไร้สาย

253 02 มี.ค. 59

ประกาศคณะฯ เรื่อง การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ (Digital X-ray จำนวน 5 ชุด)

264 12 ก.พ. 59
 แสดงข่าวที่ 1 ถึง 25 (ทั้งหมด 299 ข่าว)หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ต่อไปท้ายสุด