HOME ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด
หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

635 26 ส.ค. 54

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 2 อัตรา

1037 22 ส.ค. 54

รับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยลัย ตำแหน่ง นักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

914 15 ส.ค. 54

รับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งหัวหน้างานการเงิน การคลัง และพัสดุ สังกัดสำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์

1082 03 ส.ค. 54

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม

436 27 ก.ค. 54

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา

452 07 ก.ค. 54

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม

475 28 มิ.ย. 54

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 1 อัตรา

553 17 มิ.ย. 54

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 1 อัตรา

518 06 มิ.ย. 54

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 1 อัตรา

708 25 พ.ค. 54

ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครผู้ปฏิบัติทันตกรรม เพื่อปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 20 อัตรา

1467 03 พ.ค. 54

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

564 29 เม.ย. 54

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล

616 22 เม.ย. 54

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพยาบาล จำนวน 2 อัตรา ถึงวันที่ 8 เมษายน 2554

1467 14 มี.ค. 54

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี

556 07 มี.ค. 54

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

665 14 ก.พ. 54

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

1035 27 ม.ค. 54

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

600 25 ม.ค. 54

ประกาศผลการคัดเลือกพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

475 07 ม.ค. 54

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัดรพ.ทันตกรรม จำนวน ๑ อัตรา

556 07 ม.ค. 54

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน

437 29 ธ.ค. 53

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

543 27 ธ.ค. 53

รับสมัครพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

487 27 ธ.ค. 53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายฯ

388 22 ธ.ค. 53

ประกาศรับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

545 22 ธ.ค. 53
 แสดงข่าวที่ 526 ถึง 550 (ทั้งหมด 803 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33ต่อไปท้ายสุด