HOME ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด
หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดงานบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

857 14 ธ.ค. 53

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายฯ

768 03 ธ.ค. 53

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายและแผนฯ

567 01 ธ.ค. 53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายและแผนฯ

609 23 พ.ย. 53

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายและแผนฯ จำนวน 1 อัตรา

733 17 พ.ย. 53

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสังกัดสำนักคณะฯ

469 12 พ.ย. 53

ประกาศผลการคัดเลือกพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) สังกัดรพ.ทันตกรรม

534 12 พ.ย. 53

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาฯ

578 10 พ.ย. 53

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

725 10 พ.ย. 53

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

624 05 พ.ย. 53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาฯ

551 02 พ.ย. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม

595 27 ต.ค. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

523 21 ต.ค. 53

การรับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนปี 2553 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา

844 21 ต.ค. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

1167 18 ต.ค. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

926 18 ต.ค. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์

484 13 ต.ค. 53

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม

548 29 ก.ย. 53

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป

531 27 ก.ย. 53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป

498 21 ก.ย. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

615 10 ก.ย. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

729 08 ก.ย. 53

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

532 06 ก.ย. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

589 20 ส.ค. 53

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 4 อัตรา

730 25 พ.ค. 53
 แสดงข่าวที่ 551 ถึง 575 (ทั้งหมด 803 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33ต่อไปท้ายสุด