HOME ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวรับสมัครงาน ทั้งหมด
หัวข้อข่าว  อ่าน ข่าวเมื่อ

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย สังกัดงานบริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

879 14 ธ.ค. 53

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายฯ

794 03 ธ.ค. 53

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายและแผนฯ

593 01 ธ.ค. 53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายและแผนฯ

632 23 พ.ย. 53

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานนโยบายและแผนฯ จำนวน 1 อัตรา

840 17 พ.ย. 53

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานสังกัดสำนักคณะฯ

493 12 พ.ย. 53

ประกาศผลการคัดเลือกพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) สังกัดรพ.ทันตกรรม

569 12 พ.ย. 53

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาฯ

604 10 พ.ย. 53

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนประจำปีการศึกษา 2553 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

792 10 พ.ย. 53

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

644 05 พ.ย. 53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานบริการการศึกษาฯ

572 02 พ.ย. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานบริการฝีมือ(ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) และตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม

617 27 ต.ค. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

542 21 ต.ค. 53

การรับสมัครนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนปี 2553 เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 7 อัตรา

865 21 ต.ค. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน

1190 18 ต.ค. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิจัย

945 18 ต.ค. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะทันตแพทยศาสตร์

506 13 ต.ค. 53

ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม

570 29 ก.ย. 53

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป

554 27 ก.ย. 53

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดงานบริหารทั่วไป

520 21 ก.ย. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพ.มหาวิทยาลัยชั่วคราว(พ.ส่วนงาน) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

637 10 ก.ย. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

749 08 ก.ย. 53

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

555 06 ก.ย. 53

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

611 20 ส.ค. 53

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนงาน ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม จำนวน 4 อัตรา

752 25 พ.ค. 53
 แสดงข่าวที่ 551 ถึง 575 (ทั้งหมด 803 ข่าว)หน้า : แรกสุด ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33ต่อไปท้ายสุด