ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

กิจกรรมและแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ  
 

บันทึกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2549 ชม 3333 ครั้ง   บันทึกโดยคุณ keng   

 กิจกรรมและแนวทางการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ

การวางแนวทางปฏิบัติ

       วางแนวปฎิบัติให้ครบวงจร ทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องและกิจกรรมให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เพื่อขับวงจรชีวิตในคณะทันตแพทยศาสตร์ให้เคลื่อนไปในวิถีสุข ประกอบด้วย 

เป้าหมายปฏิบัติ (รวมถึงกิจกรรมและวิธีการ-ขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรม)

เป้าหมาย 1       ด้าน.....................................
                        กิจกรรม 1 ..........................
                        กิจกรรม 2 ..........................
 
  

กิจกรรม
วิธีการนำไปปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วิธีการประเมินผล
การสนับสนุน
ผู้สนับสนุน
ระยะเวลาปฏิบัติ
 
 
 
 
 
 
 
 


ประเด็นที่คณะกรรมการให้ความสนใจเป็นกรณีเฉพาะ

       ได้แก่ปัญหาเรื่องความเครียดของนิสิต/นักศึกษา ซึ่งอาจมีปัญหาจากหลายสาเหตุ และเป็นผลกระทบถึงการเรียน สังคม และเป็นทุกข์ทั้งตนเองและผู้ปกครอง ประมวลสาเหตุความเครียดของนิสิต/นักศึกษา ได้ดังนี้ 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1