ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข ค่ะ   โครงการประชาสัมพันธ์ โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
   หน้าแรก รู้จักโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข มีโครงการอะไรบ้าง ภาพกิจกรรมสร้างสุข Webmaster

   
   

   

   

 

ล็อกอิน 

Login :  
Password :  
   
 

วิธีการเสนอของบประมาณสนับสนุน และหลักในการพิจารณา  
 

บันทึกเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2549 ชม 2437 ครั้ง   บันทึกโดยคุณ keng   

 วิธีการเสนอของบประมาณสนับสนุน และหลักในการพิจารณา
 

วิธีการเสนอของบประมาณสนับสนุน และหลักในการพิจารณา

         อาจนำแบบฟอร์มเสนอโครงการ ซึ่งเครือข่ายคณะทันตแพทยศาสตร์สร้างเสริมสุขภาพได้จัดทำไว้มาใช้ได้ และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการที่ อ.บ.ท.ท. มอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุขซึ่งจะมีหน้าที่พิจารณาโครงการที่สมควรสนับสนุนด้านงบประมาณจากส่วนกลาง (นอกเหนือจากโครงการที่แต่ละคณะทันตแพทยศาสตร์สนับสนุนเอง) เช่น จาก ทพ.สส. หรืองบประมาณที่เสนอผ่าน อ.บ.ท.ท. ซึ่งหลักในการพิจารณาจะดูจากความสอดคล้องกับแนวทางของโครงการโรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข เงื่อนไขของเจ้าของงบประมาณ ผลงานที่ได้ดำเนินการในช่วงเวลาที่ผ่านมา (ที่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในปีที่ผ่านมา) และวงเงินกับช่วงเวลาที่กำหนด เป็นต้น 

 


 
 

โรงเรียนทันตแพทย์สร้างสุข สำนักงานคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 7 โทร 053-944440-1